FANDOM


Okruch (Samuel)gołębiarz, który pomaga Kra i opiekuje się Chrobotkiem.

Biografia

Historia gołębiarza przedstawiona w książce zaczyna się śmiercią ojca Okrucha. Wtedy to otrzymał swoją moc porozumiewania się z gołębiami.

Brał udział w Czarnym Lecie walcząc przeciwko Tkaczowi Sieci. Jako jeden z garstki nielicznych zwierzomówców udało mu się przeżyć okropną wojnę.

Samuel spotkał Kra, gdy uratował go przed grupką bezdomnych dzieciaków, które zaatakowały kruczarka. Następnie pojawił się w jego gnieździe, gdy policja ścigała chłopaka. Pokazał mu, jak przyzywać swe kruki i razem z Lidią odlecieli do schronienia gołębiarza - opuszczonego kościoła.

Okruch trenował wraz z Kra i pomagał mu. Wraz z kilkoma innymi zwierzomówcami brał udział w wyprawie by uratować Lidię.

Ciekawostki

  • Jeden z gołębi mężczyzny miał na imię Pączek.